ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน กาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
ที่อยู่ 451 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

นักเรียนชื่อ เด็กชายเฉลิมชัย ไชยวงศ์ อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นางสาววารุณี ธรรมขันธ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0857177xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ลงรถที่ บขส. นครราชสีมา (เก่า) วันที่ 30 มิ.ย. เวลา 17:00 น.

การเดินทางกลับ
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ขึ้นรถที่ บขส. นครราชสีมา (เก่า) วันที่ 3 ก.ค. เวลา 14:00 น.

พิมพ์ใบชำระเงิน