ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน ชัยนาทพิทยาคม จ.ชัยนาท
ที่อยู่ ร.ร. ชัยนาทพิทยาคม ถ.ลูกเสือ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท

นักเรียนชื่อ นายวรากร ภู่สุวรรณ อายุ 18 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายอานนท์ วัฒนานันท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0894615xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน