ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน ตะกั่วป่า "เสนานุกูล" จ.พังงา
ที่อยู่ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

นักเรียนชื่อ นางสาววิลาสินี ทองฉิม อายุ 15 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายสมบูรณ์ เครือสนิท เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0935792xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน