ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน ถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม
ที่อยู่ 34/9 ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ. สมุทรสงคราม 75000

นักเรียนชื่อ นายสุชพงศ์ ชื่นจิตร อายุ 16 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว หอบหืด

ครูชื่อ นางสาวมณิศา ชื่นจิต เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0830071xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน