ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม จ.กาญจนบุรี
ที่อยู่ 144 ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

นักเรียนชื่อ นางสาวปฐมาวดี สุนทรสุวรรณ อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0892332xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน