ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน นราธิวาส จ.นราธิวาส
ที่อยู่ 143/45 หมู่ 13 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

นักเรียนชื่อ นางสาวปาณิสา ปุ่มอารี อายุ 16 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นางอุษณีย์ หะยีแวสามะ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0895953xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ฮาลาล
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ลงรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 30 มิ.ย. เวลา 23:00 น.

การเดินทางกลับ
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ขึ้นรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 3 ก.ค. เวลา 16:00 น.

พิมพ์ใบชำระเงิน