ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กทม.
ที่อยู่ เลขที่ 5/23 ซอยลาดพร้าว 69 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310

นักเรียนชื่อ นายสุทธวีร์ โรจนศิริวณิชย์ อายุ 15 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ไม่ทานเนื้อวัว
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายจักรกฤษ นุชอยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0867499xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน