ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน นารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
ที่อยู่ โรงเรียนนารีนุกูล 102 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

นักเรียนชื่อ นายฤทธิลักษณ์ ใจหลัก อายุ 15 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายพนัส แก่นอาสา เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0839337xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน