ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน บรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม
ที่อยู่ บรบือวิทยาคาร เลขที่ 59 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งสนิท ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130

นักเรียนชื่อ นายสุทธิโชค หิรัตพรม อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายรัฐพล แสนมิตร เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0894220xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน