ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
ที่อยู่ 230 ตำบล หัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง

นักเรียนชื่อ นางสาวนภสิริ พุทธันบุตร อายุ 16 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ไม่ทานเนื้อวัว
แพ้อาหาร เผ็ด
โรคประจำตัว แพ้ฝุ่นไอ อึดอัด /ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูก

ครูชื่อ นายนนทวัฒน์ ศรีชัยวรรณ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0827660xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ไม่ทานเนื้อวัว
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ลงรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 30 มิ.ย. เวลา 18:00 น.

การเดินทางกลับ
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ขึ้นรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 3 ก.ค. เวลา 14:00 น.

พิมพ์ใบชำระเงิน