ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน ประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ที่อยู่ 304 ถนนสละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

นักเรียนชื่อ นางสาววรรณิดา จินดาวัฒนวงศ์ อายุ 16 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นางสาวนรรฐชพร เจริญจาด เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0918799xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ลงรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 30 มิ.ย. เวลา 08:00 น.

การเดินทางกลับ
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ขึ้นรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 3 ก.ค. เวลา 16:00 น.

พิมพ์ใบชำระเงิน