ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี
ที่อยู่ เลขที่ 880 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้ามือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

นักเรียนชื่อ นายนายธีระพงศ์ นามหาพิสม์ อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายปิติภูมิ บัวตูม เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0865302xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน