ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน มัธยมด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ที่อยู่ 299 หมู่ 1 ตำบล ด่านขุนทด อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

นักเรียนชื่อ นายกฤติพันธ์ ศิริเกษ อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายเสริมศักดิ์ บุญไพโรจน์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0849625xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน