ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน ยะหาศิรยานุกูล จ.ยะลา
ที่อยู่ 90 ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

นักเรียนชื่อ นางสาวนัจมีย์ แดเบ๊าะ อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ฮาลาล
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นางสาวฟาตีฮะห์ อุตส่าห์ราชการ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0878993xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ฮาลาล
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ลงรถที่ บขส. นครราชสีมา (เก่า) วันที่ 30 มิ.ย. เวลา 15:00 น.

การเดินทางกลับ
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ขึ้นรถที่ บขส. นครราชสีมา (เก่า) วันที่ 3 ก.ค. เวลา 14:00 น.

พิมพ์ใบชำระเงิน