ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
ที่อยู่ 421 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ. ราชบุรี 70000

นักเรียนชื่อ นางสาวกนกวรรณ กล้าหาญ อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ไม่ทานเนื้อวัว
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นางสาวสุนันทา ปานณรงค์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0829965xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ไม่ทานเนื้อวัว
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ลงรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 30 มิ.ย. เวลา :00 น.

การเดินทางกลับ
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ขึ้นรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 3 ก.ค. เวลา :00 น.

พิมพ์ใบชำระเงิน