ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน ลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
ที่อยู่ เลขที่ 224 ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

นักเรียนชื่อ นายศิโมกข์ อัชนะพรกุล อายุ 16 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร อาหารทะเล
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายนพพร ปุกคำ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0910718xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ลงรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 30 มิ.ย. เวลา 08:00 น.

การเดินทางกลับ
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ขึ้นรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 3 ก.ค. เวลา 19:00 น.

พิมพ์ใบชำระเงิน