ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน ศรียาภัย จ.ชุมพร
ที่อยู่ อ.เมือง .ชุมพร

นักเรียนชื่อ นายศิวกร แล่นทัศน์ อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายอวยชัย ทรงมุสิก เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0841275xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ลงรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 30 มิ.ย. เวลา :00 น.

การเดินทางกลับ
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ขึ้นรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 3 ก.ค. เวลา :00 น.

พิมพ์ใบชำระเงิน