ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด
ที่อยู่ 14 ถ.วิวัฒนะ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

นักเรียนชื่อ นายเจษฎาวุฒิ พันธ์ุเจริญ อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0897198xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ลงรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 30 มิ.ย. เวลา 14:00 น.

การเดินทางกลับ
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ขึ้นรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 3 ก.ค. เวลา 21:00 น.

พิมพ์ใบชำระเงิน