ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน สตรีระนอง จ.ระนอง
ที่อยู่ 9 ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

นักเรียนชื่อ นางสาวกชมน อินทสุวรรณ อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ไม่ทานเนื้อวัว
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นางสาวนวหทัย หิรัญ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0815392xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ไม่ทานเนื้อวัว
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม

การเดินทางกลับ

พิมพ์ใบชำระเงิน