ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน สวนศรีวิทยา จ.ชุมพร
ที่อยู่ 280 ถ.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

นักเรียนชื่อ นายอุกฤษฎ์ แดงศรีธรรม อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ไม่ทานเนื้อวัว
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นางวาสนา ด้วงรอด เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0869462xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ไม่ทานเนื้อวัว
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางโดยรถไฟ ลงรถไฟที่ สถานีนครราชสีมา วันที่ 30 มิ.ย. เวลา 14:00 น.

การเดินทางกลับ
เดินทางโดยรถไฟ ขึ้นรถไฟที่ สถานีนครราชสีมา วันที่ 3 ก.ค. เวลา 23:00 น.

พิมพ์ใบชำระเงิน