ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน สุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย
ที่อยู่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย

นักเรียนชื่อ เด็กหญิงปาณิศา พิพัฒน์พงศ์ภวิน อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นางคำมี ชัยรักษา เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0869282xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน