ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน หนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู
ที่อยู่ 273/1 หมู่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

นักเรียนชื่อ นางสาวพิมพ์พิไล ผางหล้า อายุ 16 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นางชินาภา โพธิ์ศรา เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0819743xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน