ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
ที่อยู่ 468 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

นักเรียนชื่อ นางสาวเคียงชนก ยะโกบ อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ฮาลาล
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายโชคชัย แจวิจารณ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0869699xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ลงรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 30 มิ.ย. เวลา 17:00 น.

การเดินทางกลับ
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ขึ้นรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 3 ก.ค. เวลา 23:00 น.

พิมพ์ใบชำระเงิน