ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน อำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่
ที่อยู่ 10 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

นักเรียนชื่อ นายรัฐธรรมนูญ อริยวงศ์ อายุ 16 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ไม่ทานเนื้อวัว
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ภูมิแพ้

ครูชื่อ นางสาวรัชดาพร ไพศาลสถาน เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0918255xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ลงรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 30 มิ.ย. เวลา 10:00 น.

การเดินทางกลับ
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ขึ้นรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 3 ก.ค. เวลา 18:00 น.

พิมพ์ใบชำระเงิน