ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน อุดมดรุณี จ.สุโขทัย
ที่อยู่ โรงเรียนอุดมดรุณี เลขที่ 351 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000

นักเรียนชื่อ อายุ ปี
ประเภทอาหารที่ทาน
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายนิรุตติ์ หมื่นสิน เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0869354xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน