ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน อุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
ที่อยู่ 77 ถนนศรีสุข ตำบล หมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

นักเรียนชื่อ นายกานค์นิธิ ลิ้มเจริญ อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายศราวุธ ลาบัวใหญ่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0984676xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน