ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน เดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี
ที่อยู่ 8 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี

นักเรียนชื่อ นายฮาซัน เหมหมัด อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ฮาลาล
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายพงศ์ศักดิ์ เหล่าเจริญสุข เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0817381xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ฮาลาล
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน