ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร
ที่อยู่ 121 หมู่ที่ 12 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

นักเรียนชื่อ นายฉายวิชญ์ ธรรมธัชกุล อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายชำนาญ เพริดพราว เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0845112xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน