ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน เพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
ที่อยู่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ถ. สระบุรี-หล่มสัก ตในเมือง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000

นักเรียนชื่อ นายธนกฤต สังข์ทอง อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายเขษมชาติ อินทะสิงห์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0815760xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ลงรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 30 มิ.ย. เวลา 16:00 น.

การเดินทางกลับ
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ขึ้นรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 3 ก.ค. เวลา 16:00 น.

พิมพ์ใบชำระเงิน