ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน เลยพิทยาคม จ.เลย
ที่อยู่ รร เลยพิทยาคม ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

นักเรียนชื่อ นายจักรวาล เพชรเฟื่องฟ้า อายุ 16 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายภัทร สุขผุย เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0816701xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน