ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน แจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง
ที่อยู่ 371 หมู่ 10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

นักเรียนชื่อ นายกษิดิส บุญประเสริฐ อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายเอกณัฎฐ์ ใจลา เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0914781xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ไม่ทานเนื้อวัว
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม

การเดินทางกลับ

พิมพ์ใบชำระเงิน