ตรวจสอบการเดินทางทั้งขามา และขากลับ หากมีข้อผิดพลาดโปรดแจ้งคุณพรศักดิ์ 095-616-7082
(ในกรณีมาโดยรถประจำทางเรามีรถรับส่ง กรุณาประมาณเวลาที่มาถึงปลายทาง)
ลำดับที่
โรงเรียน
เดินทางมา
เดินทางกลับ
1
กรรณสุตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
2
กันทรลักษณ์วิทยา จ.ศรีสะเกษ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
3
กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น บขส ใหม่ เวลา10:00น. บขส ใหม่ เวลา18:00น.
4
กัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช รถส่วนตัว รถส่วนตัว
5
กาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
6
กาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ บขส ใหม่ เวลา9:00น. บขส ใหม่ เวลา18:00น.
7
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
8
กำแพงเพชรพิทยาคม จ.กำแพงเพชร บขส ใหม่ เวลา16:00น. บขส ใหม่ เวลา18:00น.
9
แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น รถส่วนตัว รถส่วนตัว
10
ขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น รถส่วนตัว บขส เก่า เวลา15:00น.
11
ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
12
คณะราษฎร์บำรุง จ.ปทุมธานี รถส่วนตัว บขส ใหม่ เวลา14:00น.
16
จักรคำคณาทร จ.ลำพูน บขส ใหม่ เวลา9:00น. บขส ใหม่ เวลา18:00น.
17
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
18
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สถานีรถไฟ เวลา14:00น. บขส ใหม่ เวลา18:00น.
19
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง บขส ใหม่ เวลา14:00น. บขส ใหม่ เวลา14:00น.
20
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช บขส ใหม่ เวลา15:00น. บขส ใหม่ เวลา14:00น.
21
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
22
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
23
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รถส่วนตัว รถส่วนตัว
24
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
25
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รถส่วนตัว รถส่วนตัว
26
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
27
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รถส่วนตัว รถส่วนตัว
28
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล บขส ใหม่ เวลา16:00น. บขส ใหม่ เวลา14:00น.
29
แจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง บขส ใหม่ เวลา8:00น.  
30
เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก รถส่วนตัว รถส่วนตัว
31
ชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
32
ชลราษฎร์อำรุง จ.ชลบุรี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
33
ชัยนาทพิทยาคม จ.ชัยนาท รถส่วนตัว รถส่วนตัว
34
ชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
35
ชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย บขส ใหม่ เวลา15:00น. บขส ใหม่ เวลา15:00น.
36
ชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น รถส่วนตัว รถส่วนตัว
37
เชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา บขส ใหม่ เวลา8:00น. บขส ใหม่ เวลา14:00น.
38
ดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา รถส่วนตัว รถส่วนตัว
39
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย บขส ใหม่ เวลา8:00น. รถส่วนตัว
40
ดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา รถส่วนตัว รถส่วนตัว
41
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
42
เดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
43
ตราษตระการคุณ จ.ตราด รถส่วนตัว รถส่วนตัว
44
ตะกั่วป่า (เสนานุกูล) จ.พังงา รถส่วนตัว รถส่วนตัว
45
ตะพานหิน จ.พิจิตร รถส่วนตัว รถส่วนตัว
46
ตันหยงมัส จ.นราธิวาส บขส ใหม่ เวลา12:00น. บขส ใหม่ เวลา14:00น.
47
ตากพิทยาคม จ.ตาก บขส ใหม่ เวลา18:00น. บขส ใหม่ เวลา15:00น.
48
เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร รถส่วนตัว รถส่วนตัว
49
ถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม รถส่วนตัว รถส่วนตัว
51
ท่ามะกาวิทยาคม จ.กาญจนบุรี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
52
เทพศิรินทร์ กทม. รถส่วนตัว รถส่วนตัว
53
ธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร รถส่วนตัว รถส่วนตัว
54
นครนายกวิทยาคม จ.นครนายก รถส่วนตัว รถส่วนตัว
55
นครพนมวิทยาคม จ.นครพนม รถส่วนตัว รถส่วนตัว
57
นราธิวาส จ.นราธิวาส บขส ใหม่ เวลา23:00น. บขส ใหม่ เวลา16:00น.
58
นราสิกขาลัย จ.นราธิวาส บขส ใหม่ เวลา18:00น. บขส ใหม่ เวลา14:00น.
59
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กทม. รถส่วนตัว รถส่วนตัว
60
นารีนุกูล จ.อุบลราชธานี บขส ใหม่ เวลา14:00น. รถส่วนตัว
61
นารีรัตน์ จ.แพร่ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
62
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) กทม. รถส่วนตัว รถส่วนตัว
63
บรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคาม รถส่วนตัว รถส่วนตัว
64
บุญวัฒนา จ.นครราชสีมา รถส่วนตัว รถส่วนตัว
65
บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง บขส ใหม่ เวลา18:00น. บขส ใหม่ เวลา14:00น.
66
บุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
67
เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
68
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา รถส่วนตัว รถส่วนตัว
69
เบญจมราชาลัยฯ กทม. รถส่วนตัว รถส่วนตัว
70
เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช บขส ใหม่ เวลา15:00น. รถส่วนตัว
71
เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
72
เบญจมราชูทิศ จันทบุรี  รถส่วนตัว รถส่วนตัว
73
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี จ.ราชบุรี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
74
เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
75
เบตง (วีระราษฎร์ประสาน) จ.ยะลา บขส ใหม่ เวลา21:00น. บขส ใหม่ เวลา15:00น.
76
ปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย บขส ใหม่ เวลา13:00น. บขส ใหม่ เวลา
77
ปทุมวิไล จ.ปทุมธานี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
78
ประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
79
ประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ บขส ใหม่ เวลา16:00น. บขส ใหม่ เวลา16:00น.
80
ประจักษ์ศิลปาคาร จ.อุดรธานี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
81
ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
82
ปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
83
ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รถส่วนตัว บขส ใหม่ เวลา15:00น.
85
ปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม รถส่วนตัว รถส่วนตัว
86
ผดุงนารี จ.มหาสารคาม รถส่วนตัว รถส่วนตัว
87
ผดุงปัญญา จ.ตาก รถส่วนตัว รถส่วนตัว
88
ฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ บขส ใหม่ เวลา8:00น. บขส ใหม่ เวลา14:00น.
89
พนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
90
พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
91
พระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม รถส่วนตัว รถส่วนตัว
92
พะเยาพิทยาคม จ.พะเยา รถส่วนตัว รถส่วนตัว
93
พัทลุง จ.พัทลุง บขส ใหม่ เวลา9:00น. บขส ใหม่ เวลา16:00น.
94
พิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร รถส่วนตัว รถส่วนตัว
95
พิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง บขส ใหม่ เวลา12:00น. บขส ใหม่ เวลา14:00น.
96
พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
97
พิมายวิทยา จ.นครราชสีมา รถส่วนตัว รถส่วนตัว
98
พิริยาลัย จ.แพร่ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
99
พิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก บขส ใหม่ เวลา18:00น. รถส่วนตัว
100
เพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ บขส ใหม่ เวลา16:00น. บขส ใหม่ เวลา16:00น.
101
โพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานี บขส ใหม่ เวลา12:00น. บขส ใหม่ เวลา15:00น.
102
ภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต บขส ใหม่ เวลา15:00น. บขส ใหม่ เวลา14:00น.
103
มหาวชิราวุธ จ.สงขลา บขส ใหม่ เวลา15:00น. บขส ใหม่ เวลา15:00น.
104
มัธยมด่านขุนทด จ.นครราชสีมา รถส่วนตัว รถส่วนตัว
105
มัธยมตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
106
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร บขส ใหม่ เวลา14:00น. บขส ใหม่ เวลา14:00น.
107
แม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย รถส่วนตัว รถส่วนตัว
108
แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) จ.แม่ฮ่องสอน บขส ใหม่ เวลา8:00น. บขส ใหม่ เวลา15:00น.
109
ยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร รถส่วนตัว รถส่วนตัว
111
ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ บขส ใหม่ เวลา16:00น. บขส ใหม่ เวลา15:00น.
112
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด รถส่วนตัว รถส่วนตัว
113
ระยองวิทยาคม จ.ระยอง รถส่วนตัว รถส่วนตัว
114
รัตนบุรี จ.สุรินทร์ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
115
ราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
116
ราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก บขส ใหม่ เวลา17:00น. บขส ใหม่ เวลา15:00น.
117
ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม รถส่วนตัว รถส่วนตัว
119
ลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง บขส ใหม่ เวลา8:00น. บขส ใหม่ เวลา19:00น.
120
เลยพิทยาคม จ.เลย รถส่วนตัว รถส่วนตัว
121
เลยอนุกูลวิทยา จ.เลย รถส่วนตัว รถส่วนตัว
122
เลิงนกทา จ.ยโสธร รถส่วนตัว รถส่วนตัว
124
วัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ บขส ใหม่ เวลา17:00น. บขส ใหม่ เวลา20:00น.
125
วัดป่าประดู่ จ.ระยอง รถส่วนตัว รถส่วนตัว
126
วาปีปทุม จ.มหาสารคาม รถส่วนตัว รถส่วนตัว
128
วิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
129
วิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี  บขส ใหม่ เวลา14:00น. บขส ใหม่ เวลา14:00น.
130
ศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม รถส่วนตัว รถส่วนตัว
131
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู รถส่วนตัว รถส่วนตัว
132
ศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี สถานีรถไฟ เวลา8:00น. รถส่วนตัว
133
ศรีปทุมพิทยาคาร จ.อุบลราชธานี บขส ใหม่ เวลา8:00น. บขส ใหม่ เวลา14:00น.
135
ศรียาภัย จ.ชุมพร บขส ใหม่ เวลา:00น. บขส ใหม่ เวลา:00น.
136
ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน รถส่วนตัว รถส่วนตัว
137
ศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
138
ศึกษานารี กทม. รถส่วนตัว รถส่วนตัว
139
ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด รถส่วนตัว รถส่วนตัว
140
ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี บขส ใหม่ เวลา20:00น. บขส ใหม่ เวลา14:00น.
141
สกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร รถส่วนตัว รถส่วนตัว
142
สงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
143
สตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
144
สตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช บขส ใหม่ เวลา9:00น. บขส ใหม่ เวลา15:00น.
146
สตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
147
สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด บขส ใหม่ เวลา14:00น. บขส ใหม่ เวลา21:00น.
150
สตรียะลา จ.ยะลา บขส ใหม่ เวลา18:00น. บขส ใหม่ เวลา15:00น.
151
สตรีระนอง จ.ระนอง บขส ใหม่ เวลา9:00น.  
152
สตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี  รถส่วนตัว รถส่วนตัว
154
สตรีวิทยา กทม. รถส่วนตัว รถส่วนตัว
155
สตรีศรีน่าน จ.น่าน รถส่วนตัว บขส ใหม่ เวลา23:00น.
156
สตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด รถส่วนตัว รถส่วนตัว
157
สตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
158
สตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
160
สตูลวิทยา จ.สตูล บขส ใหม่ เวลา18:00น. บขส ใหม่ เวลา15:00น.
161
สภาราชินี จ.ตรัง บขส เก่า เวลา16:00น. บขส เก่า เวลา:00น.
162
สมเด็จพระปิยมหาราขรมณียเขต จ.กาญจนบุรี บขส ใหม่ เวลา8:00น. บขส ใหม่ เวลา14:00น.
163
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
164
สมุทรสาครบูรณะ จ.สมุทรสาคร รถส่วนตัว รถส่วนตัว
167
สระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
169
ส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน รถส่วนตัว รถส่วนตัว
170
สวนศรีวิทยา จ.ชุมพร สถานีรถไฟ เวลา14:00น. สถานีรถไฟ เวลา23:00น.
171
สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) จ.สงขลา บขส ใหม่ เวลา18:00น. บขส เก่า เวลา14:00น.
172
สะอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร บขส ใหม่ เวลา10:00น. บขส ใหม่ เวลา15:00น.
173
สันกำแพง จ.เชียงใหม่ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
174
สันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่ บขส ใหม่ เวลา9:00น. บขส ใหม่ เวลา18:00น.
175
สามเสนวิทยาลัย กทม. รถส่วนตัว รถส่วนตัว
176
สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย บขส ใหม่ เวลา8:00น. บขส ใหม่ เวลา19:00น.
177
สายบุรี (แจ้งประชาคาร) จ.ปัตตานี บขส ใหม่ เวลา16:00น. บขส ใหม่ เวลา14:00น.
178
สารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม บขส ใหม่ เวลา8:00น. บขส ใหม่ เวลา15:00น.
179
สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
180
สิรินธร จ.สุรินทร์ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
181
สุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย รถส่วนตัว รถส่วนตัว
182
สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา รถส่วนตัว รถส่วนตัว
183
สุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
184
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี บขส ใหม่ เวลา18:00น. บขส ใหม่ เวลา18:00น.
185
สุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี บขส ใหม่ เวลา16:00น. บขส ใหม่ เวลา16:00น.
188
หนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู รถส่วนตัว รถส่วนตัว
189
หล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
190
ห้องสอนศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน บขส ใหม่ เวลา8:00น. บขส ใหม่ เวลา15:00น.
191
หอวัง กทม. รถส่วนตัว รถส่วนตัว
192
หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บขส ใหม่ เวลา4:00น. วันที่ 1 รถส่วนตัว
193
หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา บขส ใหม่ เวลา16:00น. บขส ใหม่ เวลา23:00น.
194
องครักษ์ จ.นครนายก รถส่วนตัว รถส่วนตัว
195
อนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
196
อยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา รถส่วนตัว รถส่วนตัว
197
อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รถส่วนตัว รถส่วนตัว
198
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อ่างทอง รถส่วนตัว รถส่วนตัว
200
อำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ บขส ใหม่ เวลา10:00น. บขส ใหม่ เวลา18:00น.
201
อุดมดรุณี จ.สุโขทัย รถส่วนตัว รถส่วนตัว
202
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา จ.อุดรธานี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
203
อุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
204
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ บขส ใหม่ เวลา8:00น. บขส ใหม่ เวลา20:00น.
205
อุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ รถส่วนตัว รถส่วนตัว
206
อุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี รถส่วนตัว รถส่วนตัว
207
อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รถส่วนตัว รถส่วนตัว