Co-Organizersลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับหนังสือให้เข้าร่วมกิจกรรม จาก สพฐ. เท่านั้น

  • ตรวจสอบผล การแจ้งการเดินทางมายังโรงแรมเดอะ แกรนด์ เสซิเดนซ์ หากไม่ถูกต้องโปรดแจ้ง คุณพรศักดิ์ 095-616-7082 คลิกตรวจสอบ

 

  • แผนที่การเดินทางไยังโรงแรมเดอะแกรนด์ เรสซิเดนท์
    Download

สำหรับโรงเรียนทั่วๆไป ที่ประสงค์เข้าชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมชมการแข่งขัน)


สำหรับบุคคลทั่วไป เท่านั้น
(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมชมการแข่งขัน)

 


Gold SponsorSilver SponsorsBronze SponsorsSponsors
Flag Counter