โรงเรียนที่ได้รับหนังสือให้เข้าร่วมกิจกรรมจาก สพฐ. จำนวน 207 โรงเรียน (เรียงตามลำดับอักษร)

โรงเรียนที่ชำระเงินวันศุกร์ จะสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ในวันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. 58

ลำดับที่ โรงเรียน สถานะการลงทะเบียน
(ลงทะเบียนแล้ว 186 โรงเรียน)
สถานะการชำระเงิน
(ชำระเงินแล้ว 179 โรงเรียน)
พิมพ์ใบแจ้งยอด
1กรรณสุตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรีYESYESpdf
2กันทรลักษณ์วิทยา จ.ศรีสะเกษYESYESpdf
3กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่นYESYESpdf
4กัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราชYESYESpdf
5กาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรีYESYESpdf
6กาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่YESYESpdf
7กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์YESYESpdf
8กำแพงเพชรพิทยาคม จ.กำแพงเพชรYESYESpdf
9ขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่นYESYESpdf
10ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษYESYESpdf
11คณะราษฎรบำรุง ยะลา NONO
12คณะราษฎร์บำรุง จ.ปทุมธานีYESYESpdf
13จอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยาNONO
14จักรคำคณาทร จ.ลำพูนYESYESpdf
15จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีYESYESpdf
16จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังYESYESpdf
17จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชYESYESpdf
18จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์YESYESpdf
19จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีYESYESpdf
20จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกYESYESpdf
21จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารYESYESpdf
22จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีYESYESpdf
23จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลYESYESpdf
24จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายYESYESpdf
25จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีYESYESpdf
26จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยYESYESpdf
27ชลกันยานุกูล จ.ชลบุรีYESYESpdf
28ชลราษฎร์อำรุง จ.ชลบุรีYESYESpdf
29ชัยนาทพิทยาคม จ.ชัยนาทYESYESpdf
30ชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิYESYESpdf
31ชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคายYESYESpdf
32ชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่นYESYESpdf
33ดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทราYESYESpdf
34ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงรายYESYESpdf
35ดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงาYESYESpdf
36ตราษตระการคุณ จ.ตราดYESYESpdf
37ตะกั่วป่า "เสนานุกูล" จ.พังงาYESYESpdf
38ตะพานหิน จ.พิจิตรYESYESpdf
39ตันหยงมัส จ.นราธิวาสYESYESpdf
40ตากพิทยาคม จ.ตากYESNOpdf
41ถาวรานุกูล จ.สมุทรสงครามYESYESpdf
42ทวีธาภิเศก กทม.NONO
43ท่ามะกาวิทยาคม จ.กาญจนบุรีYESYESpdf
44ธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนครYESYESpdf
45นครนายกวิทยาคม จ.นครนายกYESYESpdf
46นครพนมวิทยาคม จ.นครพนมYESYESpdf
47นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์NONO
48นราธิวาส จ.นราธิวาสYESYESpdf
49นราสิกขาลัย จ.นราธิวาสYESYESpdf
50นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กทม.YESYESpdf
51นารีนุกูล จ.อุบลราชธานีYESYESpdf
52นารีรัตน์ จ.แพร่YESYESpdf
53บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) กทม.YESYESpdf
54บรบือวิทยาคาร จ.มหาสารคามYESYESpdf
55บุญวัฒนา จ.นครราชสีมาYESYESpdf
56บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปางYESYESpdf
57บุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์YESYESpdf
58ปทุมวิไล จ.ปทุมธานีYESYESpdf
59ปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคายYESNOpdf
60ประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์YESYESpdf
61ประจักษ์ศิลปาคาร จ.อุดรธานีYESYESpdf
62ประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์YESYESpdf
63ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรีYESYESpdf
64ปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรีYESYESpdf
65ปากช่อง จ.นครราชสีมาNONO
66ปากเกร็ด จ.นนทบุรีYESYESpdf
67ปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนมYESYESpdf
68ผดุงนารี จ.มหาสารคามYESYESpdf
69ผดุงปัญญา จ.ตากYESYESpdf
70ฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่YESYESpdf
71พนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรีYESYESpdf
72พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรีYESYESpdf
73พระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐมYESYESpdf
74พะเยาพิทยาคม จ.พะเยาYESYESpdf
75พัทลุง จ.พัทลุงYESYESpdf
76พิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตรYESYESpdf
77พิชัยรัตนาคาร จ.ระนองYESYESpdf
78พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรีYESYESpdf
79พิมายวิทยา จ.นครราชสีมาYESYESpdf
80พิริยาลัย จ.แพร่YESYESpdf
81พิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลกYESYESpdf
82ภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ตYESYESpdf
83มหาวชิราวุธ จ.สงขลาYESYESpdf
84มัธยมด่านขุนทด จ.นครราชสีมาYESYESpdf
85มัธยมตระการพืชผล จ.อุบลราชธานีYESYESpdf
86มุกดาหาร จ.มุกดาหารYESYESpdf
87ยะหาศิรยานุกูล จ.ยะลาYESNOpdf
88ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่YESYESpdf
89ยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธรYESYESpdf
90ระยองวิทยาคม จ.ระยองYESYESpdf
91รัตนบุรี จ.สุรินทร์YESYESpdf
92ราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลกYESYESpdf
93ราชินีบูรณะ จ.นครปฐมYESYESpdf
94ราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรีYESYESpdf
95ร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ดYESYESpdf
96ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์NONO
97ลำปางกัลยาณี จ.ลำปางYESYESpdf
98วรนารีเฉลิม จ.สงขลาNONO
99วัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่YESYESpdf
100วัดป่าประดู่ จ.ระยองYESYESpdf
101วาปีปทุม จ.มหาสารคามYESYESpdf
102วิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์YESYESpdf
103วิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี YESYESpdf
104วิเชียรมาตุ จ.ตรังNONO
105ศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงครามYESYESpdf
106ศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภูYESYESpdf
107ศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรีYESYESpdf
108ศรีปทุมพิทยาคาร จ.อุบลราชธานีYESYESpdf
109ศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรีNONO
110ศรียาภัย จ.ชุมพรYESYESpdf
111ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่านYESYESpdf
112ศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษYESYESpdf
113ศึกษานารี กทม.YESYESpdf
114ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ดYESYESpdf
115ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานีYESNOpdf
116สกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนครYESYESpdf
117สงวนหญิง จ.สุพรรณบุรีYESYESpdf
118สตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิYESYESpdf
119สตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชYESYESpdf
120สตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์NONO
121สตรีนนทบุรี จ.นนทบุรีYESYESpdf
122สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราดYESYESpdf
123สตรีพัทลุง จ.พัทลุงNONO
124สตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ตNONO
125สตรียะลา จ.ยะลาYESYESpdf
126สตรีระนอง จ.ระนองYESYESpdf
127สตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี YESYESpdf
128สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ กทม.NONO
129สตรีวิทยา กทม.YESYESpdf
130สตรีศรีน่าน จ.น่านYESYESpdf
131สตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ดYESYESpdf
132สตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการYESYESpdf
133สตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษYESYESpdf
134สตรีอ่างทอง จ.อ่างทองNONO
135สตูลวิทยา จ.สตูลYESYESpdf
136สภาราชินี จ.ตรังYESYESpdf
137สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการYESYESpdf
138สมุทรสาครบูรณะ จ.สมุทรสาครYESYESpdf
139สมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาครNONO
140สมเด็จพระปิยมหาราขรมณียเขต จ.กาญจนบุรีYESYESpdf
141สระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรีYESYESpdf
142สระแก้ว จ.สระแก้วNONO
143สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม.NONO
144สวนศรีวิทยา จ.ชุมพรYESYESpdf
145สะอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพรYESYESpdf
146สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) จ.สงขลาYESYESpdf
147สันกำแพง จ.เชียงใหม่YESYESpdf
148สันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่YESYESpdf
149สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงรายYESYESpdf
150สามเสนวิทยาลัย กทม.YESYESpdf
151สายบุรี (แจ้งประชาคาร) จ.ปัตตานีYESYESpdf
152สารคามพิทยาคม จ.มหาสารคามYESYESpdf
153สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรีYESYESpdf
154สิรินธร จ.สุรินทร์YESYESpdf
155สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมาYESYESpdf
156สุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์YESYESpdf
157สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานีYESYESpdf
158สุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานีYESYESpdf
159สุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัยYESNOpdf
160สุไหงโกลก จ.นราธิวาสNONO
161ส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูนYESYESpdf
162หนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภูYESYESpdf
163หล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์YESYESpdf
164หอวัง กทม.YESYESpdf
165หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์YESYESpdf
166หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลาYESYESpdf
167ห้องสอนศึกษา จ.แม่ฮ่องสอนYESYESpdf
168องครักษ์ จ.นครนายกYESYESpdf
169อนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์YESYESpdf
170อยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยาYESYESpdf
171อรัญประเทศ จ.สระแก้วYESYESpdf
172อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญNONO
173อำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่YESYESpdf
174อุดมดรุณี จ.สุโขทัยYESNOpdf
175อุดรพิชัยรักษ์พิทยา จ.อุดรธานีYESYESpdf
176อุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานีYESYESpdf
177อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์YESYESpdf
178อุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์YESYESpdf
179อุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานีYESYESpdf
180อู่ทอง จ.สุพรรณบุรีYESYESpdf
181อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อ่างทองYESYESpdf
182เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลกYESYESpdf
183เชียงคำวิทยาคม จ.พะเยาYESYESpdf
184เดชอุดม จ.อุบลราชธานีYESYESpdf
185เดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานีYESYESpdf
186เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนครYESYESpdf
187เทพศิรินทร์ กทม.YESNOpdf
188เบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทราYESYESpdf
189เบญจมราชาลัยฯ กทม.YESYESpdf
190เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราชYESYESpdf
191เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานีYESYESpdf
192เบญจมราชูทิศ จันทบุรี YESYESpdf
193เบญจมราชูทิศ ราชบุรี จ.ราชบุรีYESYESpdf
194เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรีYESYESpdf
195เบตง (วีระราษฎร์ประสาน) จ.ยะลาYESYESpdf
196เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานีYESYESpdf
197เพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์YESYESpdf
198เลยพิทยาคม จ.เลยYESYESpdf
199เลยอนุกูลวิทยา จ.เลยYESYESpdf
200เลิงนกทา จ.ยโสธรYESYESpdf
201เสาไห้ (วิมลวิทยานุกูล) จ.สระบุรีNONO
202แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่นYESYESpdf
203แจ้ห่มวิทยา จ.ลำปางYESYESpdf
204แม่จันวิทยาคม จ.เชียงรายYESYESpdf
205แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) จ.แม่ฮ่องสอนYESYESpdf
206โคกกระเทียมวิทยาลัย จ.ลพบุรีNONO
207โพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานีYESYESpdf