ลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
สำหรับโรงเรียนที่ได้รับหนังสือให้เข้าร่วมกิจกรรมจาก สพฐ. เท่านั้น

ศึกษารายละเอียดก่อนการลงทะเบียน

1. โรงเรียน

2. ที่อยู่โรงเรียน (สำหรับออกใบเสร็จ)

3. ข้อมูลนักเรียน

ชื่อนักเรียน นามสกุล

อายุ

ประเภทอาหารที่ทาน
เจ ฮาลาล ไม่ทานเนื้อวัว ฮาลาลแต่ไม่ทานเนื้อวัว ทานอาหารได้ทุกประเภท

ประเภทอาหารที่แพ้
ไม่มี
มี ระบุ

โรคประจำตัว
ไม่มี
มี ระบุอาการ /การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

4. ข้อมูลครู

ชื่อครู นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์มือถือ(กรอกเฉพาะตัวเลข)

ประเภทอาหารที่ทาน
เจ ฮาลาล ไม่ทานเนื้อวัว ฮาลาลแต่ไม่ทานเนื้อวัว ทานอาหารได้ทุกประเภท

ประเภทอาหารที่แพ้
ไม่มี
มี ระบุ

โรคประจำตัว
ไม่มี
มี ระบุอาการ /การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

5. การเดินทาง

การเดินทางมา
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ลงรถที่ บขส. นครราชสีมา (เก่า) วันที่
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ลงรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่
เดินทางโดยรถไฟ ลงรถไฟที่ สถานีนครราชสีมา วันที่
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ขึ้นรถที่ บขส. นครราชสีมา (เก่า) วันที่
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ขึ้นรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่
เดินทางโดยรถไฟ ขึ้นรถไฟที่ สถานีนครราชสีมา วันที่
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว